Lige da jeg var ved at være færdig på Clairvoyanceskolen, besluttede jeg mig for at tage et par ekstra træningssessioner, med særligt fokus på afdødekontakt. For selvom jeg da sommetider havde haft god kontakt til afdøde, ønskede jeg at kontakten skulle blive mere konkret. Det kan nemlig forekomme, at der kommer en, eller flere afdøde forbi, der benytter sig af lejligheden til at komme med en hilsen. Det er jo fint nok, men ikke hvis den afdøde enten ingen forbindelse har til klienten, eller måske kommer fra en tidsalder der er så langt væk, at klienten ikke har chance for at vide om det reelt set er en person, der er, eller har været en tilknytning til.

Jeg ønskede at opnå klarhed om, hvorvidt, jeg i det hele taget skulle tilbyde afdødekontakt. Men "ånderne har talt" og jeg oplever, at min udfordring var, at acceptere at beskederne fra de afdøde ikke altid formidles på samme måde som vi her på jorden, formidler. Det skulle jeg lige vænne mig til. Og fordi jeg gerne ville havde den afdødes navn, så fik jeg det ikke nødvendigvis. De afdøde kommer hvis de vil, og de kommer med de budskaber de ønsker at komme med. 

Jeg forsøger, så vidt muligt at invitere afdøde, der kan huskes af min klient. Hvad enten det er en nær slægtning eller en afdød ven eller veninde. Men som sagt, kan man aldrig vide om de dukker op.

Hvis du ønsker kontakt til en specifik afdød, henviser jeg gerne til en meget dygtig kollega jeg har, med et helt særligt talent for dette.

 

En del afdøde kommer med to ”klassiske”, men stadig meget vigtige budskaber. Det ene er at de har det godt, der hvor de er nu. At de ingen smerter har, og at de er omgivet af lys og kærlighed. Det andet er at de sender masser af kærlighed til den/de efterladte. Det kan også forekomme at den afdøde ønsker tilgivelse, eller at fortælle om nogle indsigter de nu har fået, som de ikke havde, da de levede her på jorden.

Der kan også komme budskaber af mere ”praktisk karakter”. Som f.eks. ”Spis ikke så meget sukker”, eller ”Nøglen ligger i urtepotten”. 

Jeg ønsker som sagt at ”raffinere” kontakten til de afdøde, og arbejder hele tiden på at blive (endnu) mere konkret og ”skarp”. 

I en session, hvor en kær, nyligt afdød veninde kom, fik jeg kun forbogstavet i hendes navn, og ikke hele navnet. Der var til gengæld ingen tvivl om, hvad bogstavet var. Jeg fik en stærk fornemmelse af, at jeg ikke ville kunne udtale navnet korrekt. Samtidigt fik jeg ordet ”brystkræft”. Klientens veninde var for nyligt død af brystkræft og havde et sjældent navn, der begyndte med det bogstav jeg havde fået. Forbogstavet, diagnosen, budskabet og beskrivelsen af den afdødes sidste tid gjorde, at min klient ikke var i tvivl om at det var hendes veninde, der var kommet for at hilse på.

Det er meget rørende at opleve hvor stor en trøst det kan være for en efterladt, at vide at ens kære stadig eksisterer, og har det godt. Det kan på smukkeste vis mildne savnet, og sommetider gøre klienten bevidst om de små tegn afdøde kan give, for at vise at de stadig er med os, om end i en anden dimension.

Personligt fylder det mig med stor taknemmelighed og ydmyghed, at få lov at være ”budbringer” i denne kontakt.

Sommetider får jeg henvendelser fra mennesker, der ønsker kontakt med en specifik afdød. I disse tilfælde henviser jeg til en meget dygtig kollega jeg har, der er ekstremt dygtig til afdødekontakt. 

Afdødekontakt

"Døden er ikke endelig. Den er en overgang fra dette liv, til et sted med fred, lys, kærlighed og glæde. Et sted vi alle kommer hen, for siden at blive født på ny, til det næste liv vi skal leve, på denne smukke jord. Det er ikke længere noget jeg tror. Det er noget mit hjerte ved..."

©2020   Clairvoyant rådgiver  Charlotte Nefer   Græse Bygade 13 A   3600 Frederikssund   tlf 26854182   mail: info@clairvoyance.pro

  • Facebook Social Ikon
    • Instagram